Újdonságok - Esemenyek

2018-06-01
TÁJÉKOZTATÓ ZÁRADÉK “Amanda” sp. z o.o. Üzleti partnerei részére

 Az Európai Parlamenti és Tanácsi rendelete alapján természetes személyek és személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR rendelet) tájékoztatjuk, hogy rendelkezünk Önök adataival, amelyek GDPR rendelet értemében személyes adatoknak tekintendők.

 Az mellékelt dokumentumban tájékoztatjuk az Önök személyes adatai kezeléséről “Amanda” sp. z o.o. által valamint az erre vonatkozó Önök jogaikról. Kérjük, olvassa el a következő információkat, és ugyanakkor biztosítjuk Önöket, hogy az adatbiztonsági irányelvekben meghatározott biztonsági elvek alkalmazásával gondoskodunk az adatvédelmükről. Az Önök személyes adatait csak azon időtartamra tároljuk, amely az adatgyűjtés céljainak eléréséhez szükséges, és az adatgyűjtéshez és feldolgozáshoz való hozzájárulás bármikor visszavonható a Tájékoztató Záradék a szerződő felek személyes adatvédelméről szóló előírásaival megfelelően. "